Zarząd Główny TROW

dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. PPWSZ — prezes
Adiunkt w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. inż. Franciszek Woch — wiceprezes
Profesor w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Profesor w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW — wiceprezes
Kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Politechnika Warszawska
dr inż. Małgorzata Akińcza — wiceprezes
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr inż. Małgorzata Dudzińska — wiceprezes
Adiunkt w Katedrze Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Jan Jadczyszyn
Adiunkt w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
dr inż Przemysław Leń
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
dr inż. Barbara Prus — sekretarz
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr Julia Gorzelany — skarbnik
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie