TROW

Zarząd Główny

Zarząd Główny TROW

dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR — prezes
Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Koordynator i Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Ladowa i Transport w UR Kraków
prof. dr hab. inż. Franciszek Woch — wiceprezes
Emerytowany Profesor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska — wiceprezes
Kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Politechnika Warszawska
dr inż. Małgorzata Akińcza — wiceprezes
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Małgorzata Dudzińska — wiceprezes
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Jan Jadczyszyn
Adiunkt w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
dr hab. inż Przemysław Leń, prof. UP
Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr hab. inż. Barbara Prus, prof. UR — sekretarz
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr Julia Gorzelany — skarbnik
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie