Geomatics, Landmanagement and Landscape

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich jest zaangażowane merytoryczne i organizacyjne w rozwój czasopisma naukowego Geomatics, Landmanagement and Landscape (ISSN 2300-1496) od początku jego istnienia. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zadaniem czasopisma jest prezentacja, dyskusja i wymiana myśli naukowej w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, w tym szeroko pojętej geodezji — również geodezji rolnej — a także dziedzin związanych z nią w przestrzeni jak: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, kształtowanie i ochrona środowiska i krajobrazu, zarządzanie nieruchomościami. Ambicją wydawców jest, aby czasopismo to stało się jednym z wiodących wydawnictw naukowych dotyczących powyższego zakresu w Europie Centralnej i Wschodniej.

Powołanie do życia takiego czasopisma jest wynikiem wieloletniej współpracy członków TROW z wieloma ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie oraz potrzeby dalszego rozwoju i intensyfikacji współpracy naukowej i realizacji wspólnych międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Zeszyty ukazują się 4 razy w roku i zawierają wyłącznie anglojęzyczne, recenzowane, oryginalne artykuły naukowe. Czasopismo posiada równolegle wersję elektroniczną, wszystkie artykuły posiadają numer DOI.

O randze czasopisma świadczy głównie skład Rady Naukowej, w której zasiadają wybitni naukowcy reprezentujący ważne ośrodki naukowe zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich, szeroko pojętą geomatyką, przestrzenią i badaniami nad krajobrazem. Wice-przewodniczącym Rady Naukowej GLL jest prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski.

Zachęcamy wszystkich Członków naszego Towarzystwa do publikowania artykułów w — po części — naszym czasopiśmie! Dalsze informacje, a także wskazówki dla autorów znajdą Państwo pod adresem www.gll.urk.edu.pl.

Zarząd Główny TROW