Prezes TROW weźmie udział w spotkaniu na zaproszenie Departamentu Rolnictwa USA

Na zaproszenie Podsekretarza ds. Rolnictwa Roberta Bonnie w Departamencie Rolnictwa USA oraz zastępcy Podsekretarza ds. handlu Jason Hafemeister – p.o. zastępcy podsekretarza ds. handlu i rolnictwa zagranicznego, prezes TROW weźmie udział w spotkaniu dotyczącym globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych

Celem operacji „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych” jest określenie wymiernego wkładu prac urządzeniowo-rolnych – w tym głównie scaleń gruntów – w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce oraz opracowanie wniosków i rekomendacji w tym zakresie.

W gronie 3000 uczestników o zrównoważonym rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich

Prezes TROW wziął udział w czwartej edycji międzynarodowego krakowskiego kongresu ekonomicznego „OPEN EYES ECONOMIC SUMMIT” (OEES) 2019. Kongres zgromadził ponad 3000 uczestników z około 50 krajów. Po raz pierwszy jednym z tematów przewodnich kongresu była „Sprawiedliwość przestrzenna w kontekście miasto-wieś”.