O roli scaleń gruntów w realizacji małej retencji na obszarach wiejskich

W dniach 18-20 maja br. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zorganizowali ogólnopolską konferencję pn. „XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki”. 20 maja odbył się panel dyskusyjny pt. „Rola nowoczesnego gospodarowania przestrzenią w poprawie retencji na obszarach wiejskich”, do którego wykład wprowadzający wygłosił prezes TROW.