TROW

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

 • Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [pobierz] (2MB)
 • Naturalna mała retencja wodna. Metoda łagodzenia skutków suszy, ograniczania ryzyka powodziowego i ochrona różnorodności biologicznej [pobierz] (7MB)
 • Strefy buforowe i biotechnologie ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych [pobierz] (11MB)
 • Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych [pobierz] (11MB)
 • Zadrzewienia śródpolne, strefy buforowe i miedze [pobierz] (2,5MB)
 • Zintegrowane plany rozwoju obszarów wiejskich [pobierz] (23MB)
 • Koncepcja postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich [pobierz] (72MB)
 • Ocena wkładu Założeń do projektów scalenia gruntów w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich [pobierz] (17MB)

Projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów PROW (2007-2013)
Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu — projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów, Gmina Pietrowice Wielkie, Powiat Raciborski — w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

 • Pietrowice Wielkie i Cyprzanów — [pobierz] (32 MB)
 • Dane dotyczące obiektu scaleniowego — [pobierz] (0,3 MB)
 • Cele ogólne scaleń gruntów — [pobierz] (0,03 MB)