TROW

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

  • Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [pobierz] (2MB)
  • Naturalna mała retencja wodna. Metoda łagodzenia skutków suszy, ograniczania ryzyka powodziowego i ochrona różnorodności biologicznej [pobierz] (7MB)
  • Strefy buforowe i biotechnologie ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych [pobierz] (11MB)
  • Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych [pobierz] (11MB)
  • Zadrzewienia śródpolne, strefy buforowe i miedze [pobierz] (2,5MB)
  • Zintegrowane plany rozwoju obszarów wiejskich [pobierz] (23MB)

Projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów PROW (2007-2013)
Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu — projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów, Gmina Pietrowice Wielkie, Powiat Raciborski — w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

  • Pietrowice Wielkie i Cyprzanów — [pobierz] (32 MB)
  • Dane dotyczące obiektu scaleniowego — [pobierz] (0,3 MB)
  • Cele ogólne scaleń gruntów — [pobierz] (0,03 MB)