Publikacje naukowe

Projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów PROW (2007-2013)
Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu — projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów, Gmina Pietrowice Wielkie, Powiat Raciborski — w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.
Pietrowice Wielkie i Cyprzanów — [pobierz] (32 MB)
Dane dotyczące obiektu scaleniowego — [pobierz] (0,3 MB)
Cele ogólne scaleń gruntów — [pobierz] (0,03 MB)