TROW

Oddziały Terenowe

Oddziały terenowe TROW

o/Warszawa
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska — Prezes Oddziału
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +22-234 73 69 lub tel/fax +22-625 15 27
e-mail:
Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni — Wiceprezes Oddziału

o/Lublin
Prof. dr hab. inż. Franciszek Woch — Prezes Oddziału
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
tel. +81-886 34 21 w. 336
e-mail:

o/Wrocław
Dr inż. Małgorzata Akińcza — Prezes Oddziału
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +71-320 18 69
e-mail:
mgr inż. Krzysztof Goleniowski — Wiceprezes Oddziału

o/Olsztyn
Dr hab. inż. Małgorzata Dudzińska — Prezes Oddziału
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
tel. +89-523 45 80
e-mail:

o/Rzeszów
Dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. uczelni — Prezes Oddziału
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
tel. + 17-866 04 33
e-mail: