TROW

Historia

Historia TROW

Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich (początkowo Towarzystwo Naukowe Urządzania i Rozwoju Obszarów Wiejskich) utworzono w 1997 roku, w celu koordynacji działalności naukowej, praktycznej jak i edukacyjnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Towarzystwo powołane zostało przez Członków-Założycieli z następujących ośrodków naukowych oraz instytucji w Polsce:

 • Akademii Rolniczo-Techniczna w Olsztynie,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
 • Akademii Rolniczej w Krakowie,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
 • Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,
 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Politechniki Gdańskiej.

Pierwszym prezesem Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich wybrany został prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman z Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, pełniąc funkcję do czerwca 2009 roku.

Kolejne Walne Zgromadzenia owocowały szybkim zwiększaniem się liczby Członków Towarzystwa o przedstawicieli kolejnych ośrodków naukowych oraz instytucji w Polsce:

 • Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH,
 • Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Politechniki Koszalińskiej,
 • Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bielsku Białej,
 • Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie,
 • Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Kaliszu,
 • Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach,
 • Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu,
 • Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Sieradzu,
 • Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu,
 • Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu,
 • Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu,
 • Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
 • Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu.

W ramach działalności statutowej Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich w 1999 roku rozpoczęło publikację Zeszytów Naukowych o tematyce przybliżającej czynniki warunkujące rozwój obszarów wiejskich w Polsce.

Działalność Towarzystwa przyczyniła się w dużym stopniu do zmiany paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, integrując środowiska akademickie z przedstawicielami świata praktyki i polityki.