TROW

Eksperci

Eksperci TROW

Członkami Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich są eksperci z ośrodków naukowych z całej Polski:

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR — hydrologia i gospodarka wodna
dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. UR — geoinformatyka
dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik, prof. UR — ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM — rynek nieruchomości rolnych
dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec, prof. UR — hydrochemia
dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. UP — scalenia gruntów
dr inż. Jan Jadczyszyn — ekologia obszarów wiejskich
dr inż. Jarosław Taszakowski — praktyka geodezyjna