TROW

Członkostwo

Członkostwo

Osoby zainteresowane członkostwem w TROW prosimy o wypełnienie formularza, wydruk i podpis. Formularze należy przesyłać pocztą na adres Sekretariatu Zarządu Głównego TROW:

ul. Balicka 253c
30-198 Kraków
z dopiskiem „Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich”

FORMULARZ DEKLARACJI CZŁONKOSTWA [*.pdf]

Członkowie TROW są zobowiązani uiszczać składkę członkowską w wysokości 80zł w skali roku.

Pobierz wzór formularza opłaty składki członkowskiej i wydrukuj, lub wypełnij formularz od podstaw [formularz opłaty pocztowej].

Numer konta bankowego TROW:
Alior Bank S.A.
23 2490 0005 0000 4500 3691 6321

TROW
ul. Balicka 253c
30-198 Kraków