Prezes TROW weźmie udział w spotkaniu na zaproszenie Departamentu Rolnictwa USA

Na zaproszenie Podsekretarza ds. Rolnictwa Roberta Bonnie w Departamencie Rolnictwa USA oraz zastępcy Podsekretarza ds. handlu Jason Hafemeister – p.o. zastępcy podsekretarza ds. handlu i rolnictwa zagranicznego, prezes TROW weźmie udział w spotkaniu dotyczącym globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Z Dyrektorem Generalnym KOWR o kompleksowym urządzaniu obszarów wiejskich

Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawiciele TROW wzięli udział w spotkaniu dotyczącym problematyki kompleksowego urządzania obszarów wiejskich oraz planów urządzeniowo-rolnych. W spotkaniu udział wziął również Dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

O roli scaleń gruntów w realizacji małej retencji na obszarach wiejskich

W dniach 18-20 maja br. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zorganizowali ogólnopolską konferencję pn. „XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki”. 20 maja odbył się panel dyskusyjny pt. „Rola nowoczesnego gospodarowania przestrzenią w poprawie retencji na obszarach wiejskich”, do którego wykład wprowadzający wygłosił prezes TROW.

Trwają prace legislacyjne dotyczące włączenia planów urządzeniowo-rolnych do systemu planowania miejscowego w Polsce

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dotyczące reformy systemu planowania przestrzennego, w tym możliwości uwzględnienia planów urządzeniowo-rolnych w systemie planowania miejscowego.