Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Walne Zebranie Członków Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich
20 czerwca 2016
W dniu 20 czerwca 2016 r. w Lublinie, podczas XX jubileuszowej Konferencji "Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich" nt. "Rozwój Obszarów Wiejskich — Stan Obecny i Perspektywy" odbyło się Walne Zebranie Członków, założonego w 1997 r. Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW).

Zebranie miało na celu m.in. dokonanie podsumowania kadencji Zarządu Głównego, określenie kierunków przyszłych działań stowarzyszenia oraz wybór nowych władz na kadencję 2016-2019.

Zebrani Członkowie TROW na Prezesa Zarządu Głównego TROW wybrali jednogłośnie dr hab. inż. Jacka M. Pijanowskiego — prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W skład Zarządu Głównego weszli przedstawiciele oddziałów terenowych TROW z Puław, Warszawy, Wrocławia, Olsztyna, oraz Rzeszowa. Są to odpowiednio: prof. dr hab. inż. Franciszek Woch (I Wiceprezes) oraz dr inż. Jan Jadczyszyn z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowego Instytutu Badawczego, dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska (II Wiceprezes), prof. PW z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Małgorzata Akińcza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr inż. Małgorzata Dudzińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr inż. Przemysław Leń z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Funkcję sekretarza TROW w nowej kadencji pełni dr inż. Barbara Prus, zaś skarbnika dr Julia Gorzelany.

Nowy Zarząd TROW zapowiedział dalszą aktywną pracę na rzecz zmiany paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w tym prac urządzeniowo-rolnych. Jak podkreślono w trakcie dyskusji, bardzo ważnym zadaniem będą interdyscyplinarne badania na styku geodezji, gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska oraz integracja nauki z praktyką. Towarzystwo liczy też na dalsze powiększenie się grona Członków, również o przedstawicieli praktyki, w tym m.in. biur geodezji i terenów rolnych.