Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11 lutego 2016
W dniu 11 lutego 2016 r. prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP — Krzysztofem Jurgielem. W spotkaniu udział wzięli również dr hab. Stanisław Sorys — Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz prof. dr hab. Franciszek Woch — Wiceprezes TROW.

Celem spotkania były rozmowy dotyczące wykorzystania pozytywnych doświadczeń Małopolski w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, wypracowanych w ramach wieloletniej współpracy z Bawarią a zwłaszcza wdrażanego w latach 2014-2015 projektu pn. "Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii" (prezes Pijanowski był jego inicjatorem i kierownikiem). Na bazie tego projektu — ale też współorganizowanych przez TROW od 2007 roku w Krakowie konferencji międzynarodowych — wypracowano propozycje zmian ustawowych, które poprawiły by standardy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Zostały one przekazane przez pana Wicemarszałka Sorysa na ręce Ministra Jurgiela.


Od lewej: dr hab. Stanisław Sorys — Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Krzysztof Jurgiel — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, dr hab. Jacek M. Pijanowski — Prezes TROW, prof. dr hab. Franciszek Woch — Wiceprezes TROW

Następnie prezes Pijanowski przedstawił Ministrowi możliwości zaangażowania się TROW we wdrażanie "Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" w Obszarze III — "Rozwój obszarów wiejskich". Minister pozytywnie odniósł się do takiej możliwości oraz zachęcił do włączenia się Towarzystwa do prac nad "Paktem dla obszarów wiejskich".