Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Na Węgrzech o rozwoju obszarów wiejskich w Europie
9 września 2016
W dniu 9 września 2016 r. prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE), które odbyło się w położonej nad Balatonem miejscowości Tihany. Podczas Zgromadzenia Generalnego miejsce miało oficjalne przyjęcie Województwa Małopolskiego do ARGE.

Stowarzyszenie ARGE istnieje od 1988 roku. Początkowo funkcjonowało jako europejska sieć współpracy obywateli i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Od 2007 roku jest zarejestrowanym stowarzyszeniem z siedzibą w Wiedniu.

Celem ARGE jest tworzenie sieci współpracy oraz międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń, zwłaszcza w płaszczyźnie wertykalnej pomiędzy decydentami a społeczeństwem. Stowarzyszenie zachęca mieszkańców wsi do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych i nakłania ich do podejmowania inicjatyw w zakresie kształtowania własnego środowiska życiowego i umacniania swojej tożsamości lokalnej i europejskiej.

Głównym obszarem zainteresowania ARGE jest Odnowa wsi. To dzięki aktywności ARGE Odnowa wsi z czasem stopniowo przekształciła się w ważny instrument rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości wiejskich. W jej ramach, oprócz regionalnie budowanego poczucia odpowiedzialności za życie małych ojczyzn, duże znaczenie ma wykorzystanie miejscowych zasobów gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych, a także czynników rozwoju o charakterze niematerialnym.


Na Węgrzech o rozwoju obszarów wiejskich w Europie
Od lewej: Arno Frising — Ministerstwo Rolnictwa, Uprawy Winorośli i Rozwoju Obszarów Wiejskich Luksemburga, Theres Friewald-Hofbauer — Dyrektor Generalny ARGE, Dr. Erwin Pröll — Przewodniczący Zgromadzenia Generalnego ARGE, dr hab. Stanisław Sorys — Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski — prezes TROW