Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
X Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich
24 października 2016

W dniu 24 października 2016 roku w murach Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się X już międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim konferencji były aktualne i przyszłe potrzeby rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W ramach konferencji zainaugurowano też działalność pierwszego w Polsce "Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich" — nowej jednostki Województwa Małopolskiego.

Obok Krzysztofa Jurgiela — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, konferencję patronatem honorowym objęli: Jacek Krupa — Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Saługa — Marszałek Województwa Śląskiego, Adam Jarubas — Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Sady — JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz prof. dr hab. Krzysztof Gawroński — Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR Kraków.

Konferencję otworzył dr hab. Stanisław Sorys — Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Następnie poprosił on prof. dr hab. Krzysztofa Ostrowskiego — Prorektora ds. ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni o zabranie głosu. Konferencję prowadził dr hab. Jacek M. Pijanowski — prezes TROW. Pierwszą sesję plenarną konferencji otworzył referat Wandy Klepackiej — Z-cy Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Krajowa polityka rozwoju obszarów wiejskich". W referacie przedstawiła ona całokształt działań Państwa i resortu rolnictwa wynikających ze "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Następnie dr hab. Stanisław Sorys przedstawił referat pt. "Wizja rozwoju obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej". Po wygłoszeniu referatu poinformował zebranych o podpisaniu deklaracji współpracy województw małopolskiego podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego w ramach Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Następnie swoje referaty zaprezentowali goście zagraniczni. Prof. dr Holger Magel — Prezydent Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rzecznik Grupy Roboczej Akademii Obszarów Wiejskich Republiki Federalnej Niemiec zaprezentował referat pt. "Sprawiedliwość przestrzenna dla miasta i wsi? Odpowiedzialność i rola Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich". Pierwszą sesję plenarną zamknął referat prof. dr Weidong Qu z Wydziału Zarządzania Terenami i Nieruchomościami (Szkoła Administracji Publicznej i Polityki) Narodowego Uniwersytetu Chińskiego Renmin w Pekinie, pt. "Zarządzanie terenami na obszarach wiejskich w Chinach".

Drugą sesję plenarną otworzył referat pt. "Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE) jako adwokat europejskiej wsi", zaprezentowany przez Theres Friewald-Hofbauer — Dyrektor Generalną ARGE. Następnie głos zabrali przedstawiciele dwóch województw zaangażowanych w tworzenie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Paweł Stokłosa — p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zaprezentował referat pt. "Potrzeby i bariery rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim". Sesję zamykało wystąpienie Andrzeja Pacochy z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pt. "Potrzeby i bariery rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim". Konferencję zakończyła ponad godzinna ożywiona dyskusja wśród uczestników konferencji.

Program: [pobierz]

Prezentacje:
Krajowa Polityka rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [pobierz]
Wizja rozwoju obszarów wiejskich Polski południowowschodniej [pobierz]
Sprawiedliwość przestrzenna dla miasta i wsi? Odpowiedzialność i rola Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich [pobierz]
Zarządzanie terenami na obszarach wiejskich w Chinach [pobierz]
Potrzeby i bariery rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim [pobierz]
Potrzeby i bariery rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego [pobierz]

Zdjęcia: