Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
XI Międzynarodowa Małopolska Konferencja dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich
16 października 2017
W dniu 16 października 2017 roku, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się XI międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem konferencji była współpraca europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego współorganizatorem konferencji było również Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE z Austrii.

Obok Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, konferencję patronatem honorowym objęli: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, dr Erwin Pröll – Prezydent ARGE, prof. dr hab. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz prof. dr hab. Krzysztof Gawroński – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR Kraków.

Konferencję otworzyli dr hab. Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz prof. dr hab. Florian Gambuś – Prorektor UR Kraków ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Konferencję prowadził prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski.

Pierwszą sesję plenarną konferencji otworzył referat dr Erwina Prölla pt. "Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi". Następnie dr hab. Stanisław Sorys przedstawił referat pt. "Małopolska wizja rozwoju obszarów wiejskich". Jacek Soska – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego zaprezentował referat pt. "O potrzebie regionalizacji priorytetów i działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce". Pierwszą sesję plenarną zamknął referat Wolfganga G. Ewalda – Kierownika Wydziału Urządzania Obszarów Wiejskich w Bawarskim Ministerstwie Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa, a zarazem Przewodniczącego Sekcji Rozwoju Obszarów Wiejskich Grupy Roboczej ds. Obszarów Wiejskich Federacja-Regiony, pt. "Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Bawarii".

Drugą sesję plenarną otworzył referat pt. "Udany rozwój obszarów wiejskich poprzez partycypację społeczną i współpracę regionalną", zaprezentowany przez Arno Frisinga z Ministerstwa Rolnictwa, Uprawy Winorośli i Ochrony Konsumentów Luksemburga, a także Członka Zarządu ARGE. Następnie głos zabrał Prof. Dr Gábor Ónodi z Uniwersytetu Świętego Stefana w Gödöllő na Węgrzech prezentując referat pt. "Tihany – w ślad za gminą, której działalność została ukoronowana Europejską Nagrodą Odnowy Wsi". Peter Schawerda – Konsulent ARGE zaprezentował referat pt. "Kompleksowy rozwój wsi i gminy – długa droga od wizji do rzeczywistości". Sesję zamykało wystąpienie Grzegorza Bracha – Z-cy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pt. "Bilans wdrażania zadań PROW 2014-2020 z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce". Konferencję zakończyła dyskusja moderowana przez prof. dr. Holgera Magela z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, a zarazem Prezydenta Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Honorowego Prezydenta Światowej Federacji Geodetów. Prof. Magel dokonał również podsumowania konferencji.

 

XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja
XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja
XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja
XI Międzynarodowa Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja