Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Debata o polityce agrarnej i rozwoju obszarów wiejskich w Austrii
8 lutego 2016

W dniu 8 lutego 2016 prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w kongresie zorganizowanym przez Forum Eko-socjalne Europy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Środowiska Austrii oraz Austriackim Instytutem Kształcenia dla Wsi, poświęconym polityce agrarnej i rozwojowi obszarów wiejskich w Austrii. Kongres był najważniejszym elementem największego dorocznego wydarzenia w Austrii, dotyczącego rolnictwa i obszarów wiejskich — Wintertagung, czyli całotygodniowego cyklu konferencji wystaw i seminariów. Prezes Pijanowski jest członkiem Zarządu Forum Eko-socjalnego Europy.


Od lewej: Elisabeth Köstinger — Prezydent Forum Eko-socjalnego Europy, dr hab. Jacek M. Pijanowski, Hans Mayrhofer —Sekretarz Generalny Forum Eko-socjalnego Europy

Kongres otworzył pan dr Stephan Pernkopf — Prezydent Forum Eko-socjalnego Austrii. Następnie pan Karl Brauner — Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Handlu, przedstawił referat pt. "Międzynarodowe porównanie strategii agrarnych — które podejście jest podejmowane globalnie?", otwierający pierwszą sesję plenarną. Następnie wystąpił pan dr Jerzy Bogdan Plewa — Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej prezentując referat pt. "Światowe odzwierciedlenie strategii agrarnej Europy". Jako następny wystąpił pan Andrä Rupprechter — Minister Rolnictwa i Środowiska Austrii prezentując referat pt. "Najlepsze z Austrii — innowacyjnie w kraju i z sukcesem w świecie".


Otwarcie konferencji przez Prezydenta Forum Eko-socjalnego Austrii — dr Stephana Pernkopfa

Drugą sesję plenarną otworzył referat pani Elisabeth Köstinger — Prezydent Forum Eko-socjalnego Europy pt. "Sukcesy na rynkach jutra". Kolejny referat pt. "Analiza łańcucha dochodowego artykułów żywnościowych" przedstawił pan Prof. Dr. Dr. h.c. Harald von Witzke z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.


Panel dyskusyjny (od lewej): Andrä Rupprechter — Minister Rolnictwa i Środowiska Austrii, Karl Brauner — Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Handlu, Martina Salomon — moderator oraz dr Jerzy Bogdan Plewa

Program kongresu — [pobierz]