Specjalne wydanie czasopisma Land

Specjalne wydanie czasopisma Land

Specjalne wydanie czasopisma Land

Zachęcamy do publikacji artykułów w specjalnym wydaniu czasopisma Land (ISSN 2073-445X, IF 3.905) pt. Smart Villages in the Context of Opportunities and Limitations of Sustainable Rural Development.

Land

Celem specjalnego wydania czasopisma jest próba odpowiedzi na pytania m.in.:
— Jak optymalnie wykorzystać inteligentne technologie na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem lokalnej specyfiki danego obszaru?
— Jak zapewnić lokalnym społecznościom wysoki standard warunków pracy, mieszkania i wypoczynku?
— Jakie są możliwości i ograniczenia w realizacji koncepcji inteligentnych wsi i rozwoju obszarów wiejskich?

Prezentacja szerokiego spektrum problematyki ma na celu przegląd badań empirycznych i prac koncepcyjno-teoretycznych w zakresie m.in.: inteligentnego planowania przestrzennego na obszarach wiejskich, możliwości i ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich, wykorzystaniu nowoczesnych technologii w rozwoju obszarów wiejskich, gospodarce wodnej i zmianach klimatu w kontekście rozwoju obszarów wiejskich.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 lipca 2023 r.

Redaktorami gościnnymi tego specjalnego wydania czasopisma są:
— Pani Prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska,
— Pani Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni,
— Pani Dr inż. Natalia Sajnóg.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/

Zachęcamy do zgłaszania artykułów!