Z Dyrektorem Generalnym KOWR o kompleksowym urządzaniu obszarów wiejskich

Z Dyrektorem Generalnym KOWR o kompleksowym urządzaniu obszarów wiejskich

Z Dyrektorem Generalnym KOWR o kompleksowym urządzaniu obszarów wiejskich

KOWR Fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Na zaproszenie Pana Waldemara Humięckiego – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 18.05.2022 r. prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. URK oraz I wiceprezes prof. dr hab. Franciszek Woch wzięli udział w spotkaniu dotyczącym problematyki kompleksowego urządzania obszarów wiejskich oraz planów urządzeniowo-rolnych. W spotkaniu udział wziął również Pan Waldemar Micek – Dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje ważne zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Do zadań KOWR należy m.in. tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych oraz popieranie organizowania gospodarstw rolnych na gruntach Skarbu Państwa.