O roli scaleń gruntów w realizacji małej retencji na obszarach wiejskich

O roli scaleń gruntów w realizacji małej retencji na obszarach wiejskich

O roli scaleń gruntów w realizacji małej retencji na obszarach wiejskich

szkola-hydrauliki

W dniach 18-20.05.2022 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zorganizowali ogólnopolską konferencję pn. „XXXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki”.
W dniu 20.05.2022 r. odbył się panel dyskusyjny pt. „Rola nowoczesnego gospodarowania przestrzenią w poprawie retencji na obszarach wiejskich”, do którego wykład wprowadzający wygłosił prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. URK.

W dyskusji panelowej moderowanej przez dr hab. Leszka Książka, prof. URK – Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie udział wzięli: Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krzysztof Chęć – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Przemysław Sobiesak – Z-ca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dr Jarosław Taszakowski – Z-ca Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski.

Program konferencji