Z udziałem dwóch Komisarzy UE o wyzwaniach rozwoju obszarów wiejskich

Z udziałem dwóch Komisarzy UE o wyzwaniach rozwoju obszarów wiejskich

Z udziałem dwóch Komisarzy UE o wyzwaniach rozwoju obszarów wiejskich

krajobraz

Na zaproszenie Sekretarza Generalnego Forum Ekosocjalnego Europy – Pana Hansa Mayrhofera, przezes TROW – dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. URK weźmie udział w dyskusji dotyczącej aktualnych wyzwań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki spójności w odniesieniu do tych obszarów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14.06.2022 r. za pomocą platformy internetowej równocześnie w Krakowie i Wiedniu z udziałem m.in. Pani Elisy Ferreira – Komisarz UE ds. Spójności i Reform, Pana Janusza Wojciechowskiego – Komisarza UE ds. Rolnictwa oraz Pana Wilhelma Molterera – Dyrektora Wykonawczego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Draft programu