Trwają prace legislacyjne dotyczące włączenia planów urządzeniowo-rolnych do systemu planowania miejscowego w Polsce

Trwają prace legislacyjne dotyczące włączenia planów urządzeniowo-rolnych do systemu planowania miejscowego w Polsce

Trwają prace legislacyjne dotyczące włączenia planów urządzeniowo-rolnych do systemu planowania miejscowego w Polsce

reforma

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyło się z udziałem prezesa TROW – dr hab. Jacka M. Pijanowskiego, prof. URK spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotyczące reformy systemu planowania przestrzennego, w tym możliwości uwzględnienia planów urządzeniowo-rolnych w systemie planowania miejscowego.
Należy podkreślić, iż usankcjonowanie prawne planów urządzeniowo-rolnych (programów prac urządzeniowo-rolnych) było od wielu lat postulowane przez środowiska naukowe związane z naszym Towarzystwem.
Spotkanie miało miejsce w ramach projektu pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

logo