Ruszyły prace nad nowym projektem dotyczącym roli urządzania obszarów wiejskich w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

Ruszyły prace nad nowym projektem dotyczącym roli urządzania obszarów wiejskich w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

Ruszyły prace nad nowym projektem dotyczącym roli urządzania obszarów wiejskich w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

powódź
W dniu 22 lutego 2022 r. odbędzie się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie seminarium poświęcone przygotowaniom do nowego projektu planowanego do realizacji w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.
Obrady dotyczyły będą założeń merytorycznych i organizacyjnych projektu. W prace nad projektem zaangażowani będą eksperci Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem projektu będzie wypracowanie strategii włączenia prac urządzeniowo-rolnych do realizacji szerokich działań publicznych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych w sferze wodnej – zarówno powodziom, jak i suszom.

Program Seminarium