Ruszyły zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ruszyły zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ruszyły zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

krajobraz

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prekonsultacje projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Niestety nie uwzględniają one wieloletnich postulatów naszego Towarzystwa dotyczącego konieczności wprowadzenia planów urządzeniowo-rolnych.
Zachęcamy do włączenia się do dyskusji nad tym dokumentem.
Uwagi do projektu można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem ankiety internetowej: https://reforma-planowania.webankieta.pl do dnia 17 stycznia 2022 r.