Prezes TROW wziął udział w posiedzeniu Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

Prezes TROW wziął udział w posiedzeniu Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

Prezes TROW wziął udział w posiedzeniu Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

spotkanieFot: Zoom-Meeting 14.12.2021 © BayALR

W dniu 17 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich. Spotkanie prowadzili: pan Prof. Mark Michaeli – Przewodniczący Kuratorium, Dyrektor Instytutu Sustainable Urbanism Uniwersytetu Technicznego w Monachium oraz pan Prof. Manfred Miosga – Prezydent Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Bayeruth. Główne ustalenia posiedzenia dotyczyły planu pracy Kuratorium na kolejne lata oraz wspólnej monografii z jednostkami naukowymi z Polski, Szwajcarii i Austrii.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. pani Sile Franke – Dyrektor Zarządzająca Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich, Dyrektor Wydziału Środowiska, Energii, Miast i Obszarów Wiejskich Fundacji Hannsa Seidela, Monachium; pani Prof. Theresia Wintergerst z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu w Wurzburgu; pan Prof. Sören Schöbel-Rutschmann – Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technicznego w Monachium oraz pan Prof. Stephan Pauleit – Dyrektor Instytutu Strategii i Zarządzania Rozwojem Krajobrazu Uniwersytetu Technicznego w Monachium.