XV Seminarium z cyklu ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

XV Seminarium z cyklu ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

XV Seminarium z cyklu ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

dworek

Zachęcamy do udziału w XV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” pt. „Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich”, które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej.
Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich.
Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią.
Organizatorami seminarium są: Wielkopolski Odział Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi oraz Zakład Geografii Kompleksowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

PROGRAM SEMINARIUM

Szczegóły wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie internetowej:
https://jeziory.home.amu.edu.pl/szreniawa2021/