O nowoczesnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi w gospodarstwach rolnych

O nowoczesnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi w gospodarstwach rolnych

O nowoczesnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi w gospodarstwach rolnych

Zachęcamy do udziału w konferencji pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie II”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2021 roku w trybie hybrydowym.
Podczas konferencji poruszona zostanie m.in. tematyka zrównoważonego korzystania z gruntów, retencji wodnej i nawodnień, czy bioróżnorodności. Wśród prelegentów znaleźli się: pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pani Katarzyna Kowalczewska – Europejska Agencja Środowiska.

Szczegóły można znaleźć tutaj: