Scalenia infrastrukturalne po szwajcarsku

Scalenia infrastrukturalne po szwajcarsku

Scalenia infrastrukturalne po szwajcarsku

W dniu 26. sierpnia 2021 roku prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski przebywał z wizytą w Szwajcarii, gdzie spotkał się m.in. z wieloletnim dyrektorem Departamentu Urządzania Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa Szwajcarii – panam Jörgiem Amslerem. Podczas wizyty odwiedził m.in. postępowania urządzeniowe w gminach Schönenwerd i Gretzenbach w Kantonie Solothurn, w tym scalenie infrastrukturalne zrealizowane w celu pozyskania terenów pod budowę linii kolejowych, gminnej infrastruktury technicznej, przygotowanie terenu na zagrożenia suszowe i powodziowe (meandryzacja cieków) oraz zapewnienie długofalowej egzystencji gospodarstw rolnych.

Professor Pijanowski A Źródło: map.geo.admin.ch

Szczególnie w silnie zurbanizowanych terenach, w obliczu mnogości konfliktów przestrzennych i interesów publicznych scalenia gruntów stanowią nieodzowny element pozyskania gruntów i zapewniania egzystencji rolnictwa

Professor Pijanowski D Źródło: Urząd ds. Rolnictwa Kantonu Solothurn

…na takich obszarach realizuje się to z pomocą wielu równoległych postępowań obejmujących mniejsze obszary.

Celem wizyty były też rozmowy dotyczące możliwych pól współpracy i omówienie ram planowanej wizyty delegacji rządowej Szwajcarii w Polsce, dotyczącej urządzania obszarów wiejskich, w tym scaleń gruntów.

wizyta fot. Gemeindeverwaltung Schönenwerd
Zwiedzanie obiektu urządzaniowego Schönenwerd-Gretzenbach (Kanton Solothurn)