Zarząd Główny TROW w składzie międzyresortowego zespołu ds. kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

Zarząd Główny TROW w składzie międzyresortowego zespołu ds. kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

Zarząd Główny TROW w składzie międzyresortowego zespołu ds. kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

W dniu 13.08.2021 r. w gmachu Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Warszawie odbyło się I posiedzenie ogólnopolskiego Zespołu problemowego ds. wdrażania koncepcji Kompleksowego Urządzania Obszarów Wiejskich w Polsce.

Spotkanie otworzyli: Pani Małgorzata Gośniowska-Kola – Dyrektor Generalny KOWR, Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pan Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR i Przewodniczący Zespołu. Do zespołu powołani zostali dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR – prezes TROW oraz Prof. dr hab. Franciszek Woch – I Wiceprezes TROW. W skład Zespołu weszli ponadto przedstawiciele: KOWR, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.