Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich w UE

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich w UE

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich w UE

euro

Komisja Europejska opublikowała w dniu 30 czerwca 2021 r. dokument pt. Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE – silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne obszary wiejskie w UE do 2040 r.

Dziękujemy wszystkim Członkom TROW, którzy włączyli się w konsultacje publiczne tego dokumentu. Treść opracowania można znaleźć na stronach internetowych KE – [www]