Za nami Forum Agendy 2030 w formule Grupy Wyszehradzkiej

Za nami Forum Agendy 2030 w formule Grupy Wyszehradzkiej

Za nami Forum Agendy 2030 w formule Grupy Wyszehradzkiej

Agenda 2030 zdjęcia: Forum Agendy 2030 w formule V4+ – wideokonferencja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii RP

Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 6 czerwca 2021 r. prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR wziął udział w wideokonferencji pn. Forum Agendy 2030 w formule V4+. Temat przewodni konferencji to: Dekada Działania – Trwałe ożywienie gospodarcze – Najważniejsze wyzwania na drodze do realizacji Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Spotkanie otworzyło wystąpienie pana dr Jarosława Gowina – Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii RP.
Następnie głos zabrał pan Andrzej Kubisto – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który prowadził też późniejszy Panel Ministrów z udziałem: Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii RP – dr Jarosława Gowina; Wicepremiera i Ministra Przemysłu i Handlu Czech – Karela Havlíčeky; Ministra Gospodarki, Przedsiębiorczości i Turystyki Rumunii – Claudiu-Iulius-Gavril Năsui; Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Słowacji – Jana Oravec oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier – Attili Steinera.

W drugiej części konferencji odbył się Panel Interesariuszy pn. Nowe otwarcie, moderowany przez panią Irenę Picholę – Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte. W debacie udział wzięli: Kamil Wyszkowski – Prezes Zarządu UN Global Compact Network Poland, Mário Lelovský – Wiceprzewodniczący Republikańskiego Związku Pracodawców Słowacji, Romana Brezovska – Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych (Czechy), dr Gábor Bartus – Sekretarz Krajowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Węgier oraz Lucian loan – Przewodniczący Krajowego Związku Pracodawców Rumuńskich.

Podsumowania konferencji dokonała Monika Krupa-Leończyk – Dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii RP.

Wiele wypowiedzi dotyczyło obszarów wiejskich i zagadnień takich jak partnerstwo miasto-wieś, czy partycypacja społeczna w procesach rozwojowych.