O celach zrównoważonego rozwoju – również na obszarach wiejskich – z perspektywy Szwajcarii

O celach zrównoważonego rozwoju – również na obszarach wiejskich – z perspektywy Szwajcarii

O celach zrównoważonego rozwoju – również na obszarach wiejskich – z perspektywy Szwajcarii

Forum Zrównoważonego Rozwoju Szwajcarii

W dniu 18 maja 2021 r. prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR wziął udział w konferencji on-line Forum Zrównoważonego Rozwoju Szwajcarii.

W ramach konferencji wystąpienia mieli m.in.:
Daniel Dubas – Delegat Rady Konfederacji Szwajcarskiej ds. Agendy 2030,
Valérie Berset Bircher – Ambasador, Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych,
Georges-Simon Ulrich – Dyrektor Federalnego Urzędu Statystycznego,
Renate Amstutz – Dyrektor Związku Miast Szwajcarii,
Eric Nanchen – Dyrektor Fundacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Regionów Górskich,
Eva Schmassmann – Dyrektor Zarządzająca Platformy Agenda 2030,
Christoph Niederberger – Dyrektor Związku Gmin Szwajcarii.

Forum Zrównoważonego Rozwoju SzwajcariiFot: online Veranstaltung „Forum Nachhaltige Entwicklung“ – Bundesamt für Raumentwicklung ARE