Z Ministrem Środowiska Bawarii o społeczno-ekonomicznych aspektach rozwoju obszarów wiejskich

Z Ministrem Środowiska Bawarii o społeczno-ekonomicznych aspektach rozwoju obszarów wiejskich

Z Ministrem Środowiska Bawarii o społeczno-ekonomicznych aspektach rozwoju obszarów wiejskich

ZOOM- Hybrid-Veranstaltungfot. ZOOM-Hybrid-Veranstaltung: „Impulse & Dialog zum Feuersteiner Memorandum mit Umweltminister Thorsten Glauber“, Ökologische Land-Akademie/Landvolkshochschule Feuerstein

Na zaproszenie Bawarskiej Akademii Ekologii Ziemi prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR wziął udział w dyskusji plenarnej dotyczącej społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju obszarów wiejskich, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2021 r.
W debacie udział wzięli m.in.:
Thorsten Glauber – Minister Środowiska i Ochrony Konsumentów Bawarii
Prof. Dr. Manfred Miosga – Prezydent Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich / Dyrektor Departamentu Rozwoju Miast i Regionów Uniwersytetu w Bayeruth
Josef Wetzstein – Przewodniczący Bawarskiego Związku Produkcji Organicznej / Zastępca Przewodniczącego Bawarskiego Związku Rolnictwa Ekologicznego
Thomas Lang – Dyrektor Akademii Ekologii Ziemi w Feuerstein

Dyskusja obejmowała następujące tematy:
1. Inicjatywa Komisji Europejskiej „Europejski Zielony Ład”.
2. Rola rolnictwa w zapewnieniu egzystencji ekonomicznej społeczeństwa przy zachowaniu zasad ekologii i dostosowania do zmian klimatu m.in. poprzez promocję rolnictwa ekologicznego, czy zrównoważonej gospodarki gruntami.
3. Wsparcie dla mniejszych rodzinnych gospodarstw rolnych, pełniących ważną rolę utrzymania krajobrazu wiejskiego dzięki produkcji ekstensywnej – często np. poprzez stosowanie programów rolno-środowiskowo-klimatycznych.
4. Wzmacnianie produktów ekologicznych jako lokalnych marek.
5. Konieczność wzmocnienia sektora małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, które w sytuacjach kryzysowych może być ważnym elementem lokalnego zamkniętego obiegu gospodarczego.
6. Konieczność ścisłego powiązana wiejskich regionów peryferyjnych z ośrodkami miejskimi m.in. poprzez rozwój lokalnego transportu publicznego.
7. Wsparcie alternatywnych systemów komunikacji – np. platform cyfrowych.
8. Znaczenie zrównoważonego rozwoju wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich.
9. Świadoma ekologicznie turystyka i agroturystyka, jako ważny faktor rozwoju gospodarczego wsi.
10. Rola stowarzyszeń lokalnych, jako nośnika tradycji wiejskich w obliczu zmniejszającej się liczby gospodarstw rolnych.
11. Konieczność rozwoju instytucji edukacyjnych zakotwiczonych na obszarach wiejskich.
12. Konieczność stworzenia możliwości finansowania projektów badawczych, w ramach których wypracowane zostaną podstawy „transformacji ekologicznej” obszarów wiejskich.

ZOOM- Hybrid-VeranstaltungFot. ZOOM-Hybrid-Veranstaltung: „Impulse & Dialog zum Feuersteiner Memorandum mit Umweltminister Thorsten Glauber“, Ökologische Land-Akademie/Landvolkshochschule Feuerstein