O roli rozwoju obszarów wiejskich w rozwoju regionalnym – doświadczenia Bawarii, kantonów: Berno i Turgowia w Szwajcarii oraz regionu Dolna Austria

O roli rozwoju obszarów wiejskich w rozwoju regionalnym – doświadczenia Bawarii, kantonów: Berno i Turgowia w Szwajcarii oraz regionu Dolna Austria

O roli rozwoju obszarów wiejskich w rozwoju regionalnym – doświadczenia Bawarii, kantonów: Berno i Turgowia w Szwajcarii oraz regionu Dolna Austria

O roli rozwoju obszarów wiejskich w rozwoju regionalnym

Na zaproszenie Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich w dniu 19 kwietnia 2021 r. prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR wziął udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej rozwoju regionalnego i jego relacji z rozwojem obszarów wiejskich.
W konferencji udział wzięli m.in.:
Prof. Dr. Gernot Stöglehner – Dyrektor Instytutu Planowania Przestrzennego, Planowania Środowiskowego i Gospodarki Gruntami, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu,
Dr. Maria Lezzi – Dyrektor Federalnego Urzędu Zagospodarowania Przestrzennego Szwajcarii,
Dr. Andrea Näf-Clasen – Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Kantonu Turgowia,
Prof. Dr. Manfred Miosga – Dyrektor Departamentu Rozwoju Miast i Regionów Uniwersytetu w Bayeruth,
Prof. Dr. Dirk Messner – Prezes Federalnej Agencji Środowiska,
Prof. Dr. Holger Magel – Honorowy Prezydent Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich, Honorowy Prezydent Światowej Federacji Geodetów,
Andrea Gebhard – Przewodnicząca Bawarskiej Grupy Regionalnej Niemieckiej Akademii Rozwoju Miast i Planowania Regionalnego.