Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

minister

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne przyznał wyróżnienie zespołowi kierowanemu przez dr inż. Jana Jadczyszyna, członka zarządu TROW za „Wyznaczanie obszarów rolniczych o wysokich wartościach przyrodniczych (ang. HNV farmland) w Polsce„. Prace prowadzono w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB pt. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”. W zespole autorskim uczestniczyli naukowcy z IUNG-PIB i innych instytutów branżowych MRiRW, w tym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

Zespół autorski: dr inż. Jan Jadczyszyn1, mgr Artur Łopatka1, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk1, dr hab. Jarosław Stalenga1, dr inż. Marek Zieliński2, mgr Adam Kagan2, dr Hubert Piórkowski3

1 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
3 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach