Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

W dniu 25 lutego 2021 r. Prof. dr hab. inż. Wojciech Przegon otrzymał tytuł Profesora w ramach uroczystości wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudę aktów nominacyjnych 33 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczył Minister Edukacji i Nauki – Pan Prof. Przemysław Czarnek.

Gratulujemy i bardzo cieszymy się z sukcesu Pana Profesora Wojciecha Przegona – wieloletniego Członka naszego Towarzystwa.

Prof Wojciech Przegonfot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dla tych z Państwa, którzy słabiej znają pana Profesora:

Urodził się i wychował w Zamościu, jak się później okazało nigdy nie zapomniał o korzeniach, inicjując liczne badania naukowe związane z tym wyjątkowym skarbem polskiej architektury i historii. Bezpośrednio po ukończeniu studiów na Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został tam zatrudniony – przechodząc karierę naukową od Asystenta-Stażysty aż po zaszczytne stanowiska Profesora. Jego badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach geodezji i kartografii, geodezji rolnej oraz gospodarki przestrzennej. Prowadzi także badania z zakresu ruralistyki, urbanizacji, architektury krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i miejskich. Jest aktywnym Członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat prowadził współpracę naukową z Katedrą Geodezie a Pozemkovych Uprav Ceskiej Vysokiej Uceni Technickiej w Pradze – jest m.in. członkiem Rady Redakcji czasopisma naukowo-technicznego „Pozemkove Upravy”. Na kierunku studiów Geodezja i Kartografia prowadzi wykłady z przedmiotu Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, na kierunku Gospodarka Przestrzenna z Historii urbanistyki i architektury oraz na kierunku Architektura Krajobrazu z Geodezji oraz Ochrony krajobrazu. Wiele lat poświęcił na rozwój studiów międzywydziałowych „Architektura Krajobrazu” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które cieszą się rosnąca renomą. Był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Geodetów. Jest autorem licznych monografii naukowych i artykułów oraz skryptów. W swojej karierze otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania, w tym 8 nagród JM Rektora macierzystej Uczelni.