Problemy planowania przestrzennego na obszarach wiejskich

Problemy planowania przestrzennego na obszarach wiejskich

Problemy planowania przestrzennego na obszarach wiejskich

W dniu 18 lutego 2021 r. prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR weźmie udział w spotkaniu dotyczącym problemów planowania przestrzennego na obszarach wiejskich. Wydarzenie poświęcone będzie diagnozie problemów systemu planowania przestrzennego na terenach wiejskich. W spotkaniu udział wezmą: Pan Krzysztof Jurgiel Poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.