Konferencja: Wieś i rolnictwo – razem czy osobno?

Konferencja: Wieś i rolnictwo – razem czy osobno?

Wieś i rolnictwo – razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa – zintegrowane planowanie rozwoju

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi. Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej konferencję naukową pn. „Wieś i rolnictwo – razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa – zintegrowane planowanie rozwoju”.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 1 zamieszczonym na stronie pod adresem https://wgseigp.amu.edu.pl/konferencja-wies-i-rolnictwo. Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą formularza znajdującego się po linkiem: https://cutt.ly/rejestracja-wies-i-rolnictwo.