Ruszyły konsultacje projektu zmian w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów

Ruszyły konsultacje projektu zmian w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów

Ruszyły konsultacje projektu zmian w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów

Warszawa, 14.12.2020 r.

Do Sekretariatu Zarządu Głównego TROW wpłynęła informacja, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw.

Pragniemy zachęcić wszystkich Członków i Sympatyków naszego Towarzystwa do zaangażowania się w przekazywanie uwag do projektu ustawy.

Tutaj znajdą Państwo: