Inicjatywa Komisji Europejskiej – długoterminowa wizja obszarów wiejskich

Inicjatywa Komisji Europejskiej – długoterminowa wizja obszarów wiejskich

Inicjatywa Komisji Europejskiej – długoterminowa wizja obszarów wiejskich

Komisja Europejska opracowuje długoterminową wizję obszarów wiejskich (Rural development – long-term vision for rural areas). Podjęte zostały działania aby ocenić, jak wygląda obecnie życie na europejskich obszarach wiejskich i określić, co jest kluczowe dla ich dobrobytu. Jednym z podjętych działań są konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii i poglądów Europejczyków na szereg zagadnień, które dotyczą m.in.:
– potrzeb dzisiejszych obszarów wiejskich,
– atrybutów, które sprawiają, że obszary wiejskie są atrakcyjne,
– szans i zagrożeń dla przyszłości obszarów wiejskich,
– zarządzania na obszarach wiejskich.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej.