V Konferencja Naukowo-Techniczna i Jubileusz przełożone

V Konferencja Naukowo-Techniczna i Jubileusz przełożone

Szanowni Państwo,

Ze względu na występujący w Polsce stan epidemii związany z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz mając na uwadze zagrożenie przedłużenia się tej sytuacji pandemicznej podjęliśmy decyzję o przełożeniu V Konferencji Naukowo-Technicznej połączonej z Jubileuszem 50lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Karola Nogi. Konferencja odbędzie się 9-11 czerwca 2021 r. w hotelu Turówka w Wieliczce.

Opłaty za uczestnictwo w Konferencji w 2020 roku zostaną zaliczone na poczet konferencji 2021 roku (nie ma konieczności potwierdzania akceptacji).

W przypadku rezygnacji Państwa z konferencji w 2021 r. należy przesłać wniosek o zwrot całej kwoty do Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego na adres zanna.krol@up.lublin.pl o zwrot całej kwoty.
W ww. piśmie należy podać: kwotę do zwrotu, pełne dane Płatnika zrealizowanej płatności (pełna nazwa, adres, NIP), nazwiska osób, za które została zrealizowana płatność, numer konta bankowego do realizacji zwrotu.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i liczymy, że spotkamy się z Państwem w przyszłym roku.

Z wyrazami szacunku,

dr inż. Żanna Stręk
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7