Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Zapraszamy na konferencję naukową pod patronatem Związku Gmin Wiejskich RP pt. Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, ul. Czartoryskich 8, (Sala Kongresowa).

Zaproszenie na konferencję
Program konferencji

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB wspólnie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszają na Konferencję naukową poświęconą zagadnieniom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W programie Konferencji znajdą się wykłady na temat potrzeb i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju oraz znaczenia strategii i planowania przestrzennego w rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzone zostaną dwa panele dyskusyjne poświęcone kreowaniu rozwoju gmin i obszarów wiejskich.
Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej, w tym przede wszystkim Wójtów i Burmistrzów oraz pracowników naukowych zajmujących się tą problematyką.