Konferencja Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Konferencja Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Zapraszamy na konferencję naukową pod patronatem Związku Gmin Wiejskich RP pt. Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, ul. Czartoryskich 8, (Sala Kongresowa).

Zaproszenie na konferencję
Program konferencji

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB wspólnie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszają na Konferencję naukową poświęconą zagadnieniom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W programie Konferencji znajdą się wykłady na temat potrzeb i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju oraz znaczenia strategii i planowania przestrzennego w rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzone zostaną dwa panele dyskusyjne poświęcone kreowaniu rozwoju gmin i obszarów wiejskich.
Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej, w tym przede wszystkim Wójtów i Burmistrzów oraz pracowników naukowych zajmujących się tą problematyką.