O obszarach wiejskich wokół Krakowa

O obszarach wiejskich wokół Krakowa

O obszarach wiejskich wokół Krakowa

23.07.2020

Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR – Prezes TROW został zaproszony do prac nad przygotowaniem Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku (PRMK2030), w dziedzinie współpracy pn. Środowisko i przestrzeń, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego: gospodarka przestrzenna.

Prace nad PRMK2030 rozpoczęły się w marcu 2019 r., kiedy to Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przyjęło uchwałę o kontynuacji współpracy i uznało za priorytetowe opracowanie planu. Jego przygotowanie i przyjęcie jest kluczowe dla możliwości zapewnienia kontynuacji współpracy i pogłębienia integracji gmin Metropolii Krakowskiej, sprawniejszej identyfikacji obszarów współpracy i spójnego działania w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju całego obszaru. Co ważne, plan ma stanowić także bazę do identyfikacji projektów i sięgania po środki w perspektywie 2021-2027.

mpzp-krk
Prof. Pijanowski i Julita Ewert-Stawowy – Kierownik Zespołu ds. planowania i finansowania polityk rozwoju, Metropolia Krakowska

Pierwsza połowa roku 2020 r. była okresem nie tylko pełnym wyzwań związanych z odnalezieniem się w nowej sytuacji spowodowanej pandemią, ale obfitował także w wiele prac diagnostycznych. W ostatnim czasie powstał m.in. projekt raportu dotyczącego dziedziny współpracy pn.: środowisko i przestrzeń. Raport zbiera przede wszystkim podstawowe dane ilościowe i opiera się w dużej mierze na ogólnej statystyce. Aby go ulepszyć i pogłębić wykorzystywane zostały nowoczesne metody, w tym indywidualne wywiady oraz fokusy, realizowane z wykorzystaniem metody Design Thinking oraz foresight. Pozwala to z jednej strony na zweryfikowanie dotychczasowej diagnozy wynikającej z raportów, a z drugiej rozpoczęcie procesu identyfikacji realnych pomysłów i rozwiązań, które pomogą zrealizować wnioski i cele płynące z raportów. Do udziału w wywiadach i panelach zapraszani byli eksperci i samorządowcy, zaangażowani w rozwój poszczególnych dziedzin.