Trwają prace nad nowymi wytycznymi w sprawie scaleń gruntów

Trwają prace nad nowymi wytycznymi w sprawie scaleń gruntów

Trwają prace nad nowymi wytycznymi w sprawie scaleń gruntów

W dniu 05.03.2020 r. prezes TROW – dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR po raz kolejny przewodniczył obradom Zespołu ds. nowych „Wytycznych do przeprowadzania scaleń gruntów”, które odbyły się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarzem spotkania był pan Robert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji gruntów MRiRW a uczestniczyli w nim przedstawiciele władz Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych oraz pani dr Ludmiła Pietrzak z Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Fotografie: Ludmiła Pietrzak, Mateusz Dybis

prace scaleniowe

prace scaleniowe

prace scaleniowe

prace scaleniowe