Wystartowały przygotowania do Planu Strategicznego, który zastąpi PROW po 2020 r.

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027. W spotkaniu udział wziął prezes TROW – dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR.

Całodniowe spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele urzędów centralnych, samorządów terytorialnych, środowisk naukowych, zespołów wojewódzkich ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku, przedstawiciele doradztwa rolniczego, samorządu rolniczego, organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych.

plan strategicznyFot. MRiRW

plan strategicznyFot. MRiRW

plan strategicznyFot. MRiRW