Wystartowały przygotowania do Planu Strategicznego, który zastąpi PROW po 2020 r.

Wystartowały przygotowania do Planu Strategicznego, który zastąpi PROW po 2020 r.

Wystartowały przygotowania do Planu Strategicznego, który zastąpi PROW po 2020 r.

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027. W spotkaniu udział wziął prezes TROW – dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR.

Całodniowe spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele urzędów centralnych, samorządów terytorialnych, środowisk naukowych, zespołów wojewódzkich ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku, przedstawiciele doradztwa rolniczego, samorządu rolniczego, organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych.

plan strategicznyFot. MRiRW

plan strategicznyFot. MRiRW

plan strategicznyFot. MRiRW