Prezes TROW w nowym gremium doradczym Ministra Rolnictwa

Prezes TROW w nowym gremium doradczym Ministra Rolnictwa

Prezes TROW w nowym gremium doradczym Ministra Rolnictwa

Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR – Prezes TROW został powołany w skład „Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski zainauguruje prace Zespołu pod koniec lutego na wspólnej konferencji.

Zespół będzie miał za zadanie wsparcie Ministra w pracach w zakresie właściwego ukierunkowania środków UE na obszary wiejskie i rolnictwo w przyszłym okresie programowania, wypracowując rekomendacje w kluczowych obszarach z punktu widzenia przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce.

minister fot. www.mwfc.pl