Z Komisarzem UE w Wiedniu o rozwoju obszarów wiejskich

Z Komisarzem UE w Wiedniu o rozwoju obszarów wiejskich

Z Komisarzem UE w Wiedniu o rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 20 stycznia 2020 roku dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR – Prezes TROW wziął udział w otwarciu jednego z największych europejskich kongresów dotyczących obszarów wiejskich i rolnictwa – słynnego austriackiego WINTERTAGUNG.

Przy tej okazji prof. Pijanowski rozmawiał z panem Januszem Wojciechowskim – Komisarzem UE ds. Rolnictwa nt. nowego mechanizmu „Kompleksowego urządzania obszarów wiejskich”. Mechanizm ten opracowany został pod kierownictwem prof. Pijanowskiego w 2018 roku – przy udziale Wiceprezesa TROW prof. Franciszka Wocha oraz Tadeusza Kuryłowicza z SGP – z inicjatywy ówczesnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Krzysztofa Jurgiela.

W przypadku jego wprowadzenia w życie, mechanizm „Kompleksowego urządzania obszarów wiejskich” byłby instrumentem długofalowej, systemowej przebudowy struktury przestrzenno-gospodarczej obszarów wiejskich w Polsce – szczególnie rolnictwa – przy uwzględnieniu wzrostu kapitału społecznego i ludzkiego oraz walorów ekologicznych, krajobrazowych i kulturowych polskiej wsi.

Od lewej: Hans Mayrhofer – Sekretarz Generalny Forum Eko-Socjalnego Europy, prof. Jacek Pijanowski, Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. Rolnictwa, Elisabeth Köstinger – Federalna Minister Rolnictwa, Spraw Regionalnych i Turystyki Austrii, dr Stephan Pernkopf – Wicepremier Dolnej Austrii, Prezydent Forum Eko-Socjalnego Europy