W gronie 3000 uczestników o zrównoważonym rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich

W gronie 3000 uczestników o zrównoważonym rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich

W gronie 3000 uczestników o zrównoważonym rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich

Kraków, 20 listopada 2019 roku

Dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR – Prezes TROW, na zaproszenie prof. dr hab. Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w czwartej edycji międzynarodowego krakowskiego kongresu ekonomicznego „OPEN EYES ECONOMIC SUMMIT” (OEES) 2019 (oees.pl). Powodem zaproszenia była wieloletnia współpraca prof. Pijanowskiego z Austrią (jest członkiem Forum Ekosocjanego Europy z siedzibą w Wiedniu) oraz projekty pilotażowe zrealizowane w ramach międzynarodowych prac badawczo-wdrożeniowych z lat 2011-2012 z Turyngią – a przede wszystkim w latach 2014-2015 z Bawarią.

kongres Od lewej: Prof. Jerzy Hausner, dr hab. Jacek M. Pijanowski, Prof. Holger Magel

Kongres zgromadził ponad 3000 uczestników z około 50 krajów, zaś referaty wygłosiło ponad 200 prelegentów. Po raz pierwszy jednym z tematów przewodnich kongresu była „Sprawiedliwość przestrzenna w kontekście miasto-wieś”. Sesję plenarną dotyczącą tego tematu pn. „RELACJE MIASTO-WIEŚ: NIEWIDOCZNE WIĘZI, REALNE KONFLIKTY CZY POTENCJALNE KORZYŚCI?” otworzył referat Radcy Generalnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Zofii Krzyżanowskiej pt. „Miasto-Wieś: relacje zrównoważonego rozwoju” (wygłoszony w imieniu Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego).

kongres OPEN EYES Od lewej siedzą: prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski – Prezes TROW, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Tomasz Grzegorczyk – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Żywności, Jerónimo Martina (BIEDRONKA), Jacek Wójcicki – Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, dr Dmitry Zvyagintsev – Policy Officer, FAO Regional Office for Europe and Central Asia.

Następnie głos zabrał prof. Holger Magel – Honorowy Prezydent Światowej Federacji Geodetów oraz Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich, wygłaszając referat pt. „Jednakowe warunki życia w całym kraju? Refleksje nad sprawiedliwością terytorialną”. Temat ten już w ubiegłym roku zwrócił uwagę prof. Hausnera – zwłaszcza w kontekście modelu sprawiedliwości przestrzennej (opracowanego również przez prof. Manfreda Miosga z Uniwersytetu w Bayeruth). W sesji udział wzięli również: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pierre Bascou – Dyrektor ds. Stabilności i Wsparcia Dochodu Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Prof. Hausner – ze względu na bardzo dobrą reakcję i duże zainteresowanie uczestników kongresu – powyższą tematykę chciałby kontynuować na kolejnym kongresie OEES w 2020 r., jednakże w formule „Solidarność i sprawiedliwości przestrzenna miasta i wsi”. Będzie to również szansa dla TROW na naukowe włącznie się w tą ważną debatę.