O planach urządzeniowo-rolnych z samorządowcami z całej Polski

O planach urządzeniowo-rolnych z samorządowcami z całej Polski

O planach urządzeniowo-rolnych z samorządowcami z całej Polski

Katowice, 2-3 października 2019 roku

W dniu 3 października 2019 r. prezes TROW – Dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR wziął udział w panelu dyskusyjnym „Głos gmin wiejskich” odbywającym się w ramach XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w największym centrum kongresowym w Polsce (katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe).

TROW

Jak podkreślał prezes Pijanowski – w trwających zmianach prawa planowania przestrzennego nie można zapomnieć o specyficznych problemach i obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim o strukturze rolnictwa i infrastrukturze. Dlatego w ramach prac legislacyjnych należy rozważyć usankcjonowanie prawne planów urządzeniowo-rolnych, opracowywanych z powodzeniem np. na Dolnym Śląsku, gdzie na na 133 gminy aż 131 posiada takie opracowania i mają one dla lokalnych władz i mieszkańców często większe znaczenie niż plany miejscowe nie wspominając już o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

TROW

O randze wydarzenia świadczyły przede wszystkim szereg paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów i samorządowców, ale też wydarzenia kulturalne – jak choćby koncert zespołu De Mono.