Prezes TROW przewodniczył obradom dotyczącym nowym wytycznym do scalania gruntów

Prezes TROW przewodniczył obradom dotyczącym nowym wytycznym do scalania gruntów

Prezes TROW przewodniczył obradom dotyczącym nowym wytycznym do scalania gruntów

W dniu 23.09.2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie ogólnopolskiego zespołu roboczego ds. nowych wytycznych do scalania gruntów.

Dokument ten jest długo wyczekiwany przez praktykę geodezyjno-urządzeniową i samorządy. Dodatkowo opracowana jest analiza w zakresie programowania i realizacji prac urządzeniowo-rolnych na potrzeby przygotowania planu strategicznego.

Prezes TROW przewodniczył obradom dotyczącym nowym wytycznym do scalania gruntów

Obowiązująca instrukcja scaleniowa powstała w 1983 roku i nie przystaje ona do obecnych wyzwań stojących przed pracami scaleniowymi, które zaczynają wykraczać jedynie poza geodezję rolną, stając się nośnikiem wielu inwestycji istotnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego i gospodarki przestrzennej. Prace scaleniowe mają też szansę stać się istotnym narzędziem umożliwiającym realizację dużych inwestycji publicznych (jak np. autostrady) w gminach wiejskich, minimalizując ich negatywny wpływ na strukturę gospodarstw rolnych oraz szeroko rozumianą przestrzeń z jej zasobami ekologicznymi, wodnymi i in. Na pierwsze miejsce wysunie się przy tym w kolejnych latach przygotowywany przez resort rolnictwa program budowy małej retencji, który będzie miał na celu poprawę gospodarowania wodą w Polsce.