Konferencja naukowa „Różne oblicza gospodarki przestrzennej”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego organizuje m.in. pod patronatem TROW ogólnopolską konferencję naukową „Różne oblicza gospodarki przestrzennej” z okazji 20-lecia kierunku gospodarka przestrzenna, która odbędzie się 25 października 2019 r. na kampusie tej uczelni w Warszawie.

Logo konferencji sggw

Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie dorobku 20 lat gospodarki przestrzennej w SGGW oraz 15-lecia działalności Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Konferencja jest też poświęcona interdyscyplinarności gospodarki przestrzennej i ma na celu zwrócenie uwagi na jej różne oblicza i szeroką problematykę zainteresowań.

Sesje plenarne będą się składać z wystąpień: ekspertów, absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna oraz studentów zrzeszonych w kołach naukowych zajmujących się problematyką gospodarki przestrzennej. Wydarzenie pozwoli na wymianę cennych doświadczeń między przedstawicielami środowisk akademickich oraz branżowych.