Konferencja naukowa „Różne oblicza gospodarki przestrzennej”

Konferencja naukowa „Różne oblicza gospodarki przestrzennej”

Konferencja naukowa „Różne oblicza gospodarki przestrzennej”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego organizuje m.in. pod patronatem TROW ogólnopolską konferencję naukową „Różne oblicza gospodarki przestrzennej” z okazji 20-lecia kierunku gospodarka przestrzenna, która odbędzie się 25 października 2019 r. na kampusie tej uczelni w Warszawie.

Logo konferencji sggw

Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie dorobku 20 lat gospodarki przestrzennej w SGGW oraz 15-lecia działalności Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Konferencja jest też poświęcona interdyscyplinarności gospodarki przestrzennej i ma na celu zwrócenie uwagi na jej różne oblicza i szeroką problematykę zainteresowań.

Sesje plenarne będą się składać z wystąpień: ekspertów, absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna oraz studentów zrzeszonych w kołach naukowych zajmujących się problematyką gospodarki przestrzennej. Wydarzenie pozwoli na wymianę cennych doświadczeń między przedstawicielami środowisk akademickich oraz branżowych.